Management Committee

This section of the White Eagle House Website is only for the use on Members of the Committee. You can access this section with a special Username and Password which has been issued to each member of the Committee. Please do not devulge your logon details to anyone else.


Ta część strony internetowej Domu Orła Białego jest tylko do użytku dla członków Zarządu . Możesz uzyskać dostęp do tej sekcji używając specjalny użytkownik i hasło , które zostało wydane dla każdego członka Zarządu. Proszę nie podawać swoje dane logowania do innej osoby .


Henry Szkuta

Translator