Tribute to the Geelong SPK Branch 12 and its longest serving President, Mr Max Nadolski


Krótka Historia

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów KOł0 Nr.12 w Geelong (In Polish)


Short History
Polish Ex-servicemen's Association Branch No. 12 in Geelong (In English)


_________________________________________________________________________

The Video below was produced in August, 2017, to commemorate the 50th Anniversary of the

formation of the Geelong Branch of the Polish Ex-Servicmen's Association. 
Film poniżej został wyprodukowany w sierpniu, 2017r z okazji 50-lecia 

powstania Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Geelong .